«Μέσα από την Τέχνη» Ομάδα έκφρασης Παραμυθιάς, 2011-02-15 23:12:02