«Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Το κοινωνικό αποτύπωμα»

Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα

Συμμετοχικής Διαδικτυακής Ημερίδας με τίτλο: «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Το κοινωνικό αποτύπωμα» στο πλαίσιο του έργου, «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα και τους Αρχαιολογικούς
Χώρους ως Επώνυμος Προορισμός» με ακρωνύμιο i-Thea (INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014–2020).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός» με ακρωνύμιο i-Thea (INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014–2020), διοργάνωσε την Τετάρτη 06 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 συμμετοχική διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Το κοινωνικό Αποτύπωμα».

Στόχος της Συμμετοχικής Ημερίδας ήταν να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τις δράσεις προστασίας, διατήρησης, προώθησης και ανάδειξης που έχουν
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ή βρίσκονται σε εξέλιξη από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς.

Μέσα από τις εισηγήσεις οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν τα πέντε Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου (Δωδώνης, Γιτάνων, Κασσώπης, Νικόπολης και Αμβρακίας), αλλά και να ακούσουν από εξειδικευμένους επιστήμονες/εισηγητές τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η Πολιτιστική Διαδρομή να αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός επώνυμου προορισμού, ενώ παράλληλα διαπίστωσαν και τον αντίκτυπο αυτής στην τοπική κοινωνία.

Εισαγωγικές παρεμβάσεις στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, τον κ. Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του
Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, και την κα. Ελένη Βήρου, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην Συμμετοχική Διαδικτυακή Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
 Δράσεις προώθησης της Πολιτιστικής Διαδρομής και σύνδεσής της με την κοινωνία, από την κα. Ελένη Βήρου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Περιφέρειας Ηπείρου
 Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα. Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, από τον κ. Νικόλαο Στακιά, Υπεύθυνο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
στο Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
 Διαχείριση Πολιτιστικών Διαδρομών. Το παράδειγμα της κοιλάδας του ποταμού Καλαμά σε σχέση με την πολιτιστική διαδρομή των Αρχαίων
Θεάτρων, από τον κ. Ιωάννη Χουλιαρά, Προϊστάμενο Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
 Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Νικόπολης και της Κασσώπης: προκλήσεις και ευκαιρίες, από την κα. Ανθή Αγγέλη,
Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, ένας διαχρονικός προορισμός, από την κα. Χαρά Καππά, Αρχαιολόγο – Εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων
 Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας και η σύγχρονη πόλη της Άρτας. Συμβιώνοντας με ένα αρχαίο θέατρο, από την κα. Αναστασία Χαντζάρα,
Αρχαιολόγο – Εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας
 Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα: Η συνεισφορά τους στον πολιτιστικό τουρισμό και στην τοπική βιώσιμη
ανάπτυξη, από τον κ. Φώτη Βλάχο, στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Περίπτωση των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, από τους αναπληρωτές καθηγητές του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιώργο Σμύρη και κ. Νικόλαο Πατσαβό
 Ταξίδι εμπειρίας Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, από την κα Αρετή
Στασινού, από το Γραφείο Δημοσιότητας του Έργου της Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Ηπείρου
 Πολυθεματική δράση για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, από τον κ. Γρηγόρη Βαγγελίδη, Διαχειριστή της ΑΜΚΕ «Librart Performing Arts
Ensemble»
 Η χρησιμότητα της διαχείρισης ενός επώνυμου προορισμού: η περίπτωση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της
Ηπείρου, από την κα. Γεωργία Κιτσάκη και τον κ. Αριστοτέλη Σταγκίκα, στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί πληρέστερα και εκτενέστερα για την πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου στην ημερίδα που The project is co-funded by the European Union and National funds of Greece and Albania via the Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” πρόκειται να διοργανωθεί από την ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. στα τέλη Ιουνίου 2022, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και των μελλοντικών σχεδίων που αφορούν σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 26510 36686 ή στα e-mail [email protected] και
[email protected]

In this article

Join the Conversation