Στο κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς

Ενημερώθηκαν για τις προστατευόμενες περιοχές ,τα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους περιοχής

25 μαθητές από το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Παραμυθιάς επισκέφθηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών.

Οι μαθητές καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο της έκθεσης και να ενημερωθούν για τις προστατευόμενες περιοχές ,τα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους περιοχής .In this article

Join the Conversation