Δωρεά χρηματικού ποσού από τη “Σύγχρονη Διαγνωστική” στον Δ. Σουλίου για το κοινωνικό παντοπωλείο

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου, αποδέχεται τη δωρεά χρηματικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ΕΥΡΩ) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία: « ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ –ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε» , για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σουλίου.

Το ποσό της έναντι δωρεάς , το οποίο θα εγγραφεί στον ισχύοντα προϋπ/σμό, θα χρησιμοποιηθεί για προμήθεια ειδών και προϊόντων , σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου .

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες, ευχαριστώντας θερμά την «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε» , που στέκεται αρωγός στο κοινωνικό μας έργο στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.In this article

Join the Conversation