Ανάδοχος για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων της Παραμυθιάς

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Με ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης της σχετικής επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός αυτόματου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα συνολικού προϋπολογισμού 197.160,00 €.

Προσωρινός ανάδοχος, αναδείχτηκε η Τσελέμπη Βαρβάρα, με ΑΦΜ 119884387 ,με προσφορά οκτώ 158.550€In this article

Join the Conversation