Τακτικό Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Σουλίου

Τακτικό Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τις 2 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη στην δημαρχιακό μέγαρο, κ. Καραμανλή 178 Παραμυθιά, στις 19:00΄με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, με...

Τακτικό Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τις 2 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη στην δημαρχιακό μέγαρο, κ. Καραμανλή 178 Παραμυθιά, στις 19:00΄με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, με τον αναπληρωτή τους στο Δ.Σ. του συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων προστασίας και αξιοποίησης του ποταμού Καλαμά.-  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.-   Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου στην τρέχουσα πρόσκληση  του προγράμματος χωρικής συνεργασίας  Ελλάδα-Αλβανία. (πρόγραμμα  INTERREG)-  Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος ,κ. Στάθης Γεώργιος
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Απολογισμού του  Οργανισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  Δήμου Παραμυθιάς, οικ. έτους 2010.-  Εισηγητής: Πάνου Σπυρίδων, ως Πρόεδρος του Ο.Π.Β.Σ Δήμου Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού του  Κ.Α.Π.Η. Δήμου Παραμυθιάς, οικ. έτους 2010.- Εισηγητής: Σιώζιος Γεώργιος, ως Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Παραμυθιάς ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Απολογισμού του  Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Παραμυθιάς, οικ. έτους 2010.- Εισηγητής: Μπέλλος Θεοφάνης, ως Πρόεδρος του Α.Ο. Δήμου Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση Απολογισμού του  Πολιτιστικού Πνευματικού  Κέντρου του Δήμου  Παραμυθιάς, οικ. έτους 2010.- Εισηγητής: Σιώζιος Γεώργιος, ως Πρόεδρος του Π.Π.Κ. Δήμου Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 8ο: Συγχώνευση  κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πανταζής Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών για την  συγκρότηση Δ.Σ. της  νέας κοινωφελούς  επιχείρησης.-  Εισηγητής: κ.Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Συγχώνευση  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πανταζής Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. του νέου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.- Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας του Δήμου  Παραμυθιάς.- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πανταζής Γεώργιος
ΘΕΜΑ 13ο: Παραχώρηση  έκτασης ενός (1) στρέμματος στη θέση *ΛΑΓΓΙΩΤΕΣ* στον Συνεταιρισμό Σουλίου « ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ».- Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Φράγκος Θωμάς.
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάρτηση  πίνακα τροποποίησης σχεδίου Πόλεως Γαρδικίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντούκας Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 15ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου-Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Θες/τίας)για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Ακαθάρτων των Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Παραμυθιάς».- Εισηγητής: κ.Δήμαρχος –Δημοτικός Υπάλληλος Παππας Γρηγόριος.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του κανονισμού Διαβούλευσης, Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμου Σουλίου.- Εισηγητής: κ.Δήμαρχος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!