Δημαρχείο καλεί πολίτες

Τους πολίτες καλεί ο Δήμος Σουλίου ώστε να συμμετέχουν στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης που συμφώνα με τον Καλλικράτη θα πρέπει να συσταθεί ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Οι...

Τους πολίτες καλεί ο Δήμος Σουλίου ώστε να συμμετέχουν στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης που συμφώνα με τον Καλλικράτη θα πρέπει να συσταθεί ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και το 1/3 της επιτροπής που θα αποτελείται από αυτούς, θα προκύψει από κλήρωση. 
Το πλήρες κείμενο του Δήμου έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Δήμος Σουλίου υποχρεούται να συγκροτήσει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες του Δήμου Σουλίου σε ποσοστό (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων. Οι δημότες που θέλουν να συμμετέχουν ορίζονται μετά από κλήρωση, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε, έως 28/02/2011, ορίσετε έναν (1) εκπρόσωπό σας για τη συμμετοχή του στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και όσοι εκ των δημοτών θέλουν να συμμετέχουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον υπεύθυνο υπάλληλο κ. Ντρίτσο Σταύρου τηλ,. 2666360100 καθώς και στο e-mail του Δήμου Σουλίου
[email protected] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
2. Επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
3. Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
4. Εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
5. Σύλλογοι γονέων
6. Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι
7. Εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
8. Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας
9. Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
10. Δημότες.

 Με εκτίμηση
 Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
 ΜΠΡΑΪΜΗ ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

In this article

Join the Conversation