Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούνιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούνιο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
02.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
03.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
04.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
05.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
06.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
07.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
08.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
09.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
10.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
11.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
13.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
14.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
16.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
17.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
19.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
20.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
22.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
23.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
25.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
26.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
28.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
29.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901In this article

Join the Conversation