32.670€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η κατανομή

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου, κατανέμεται στις Σχολικές Επιτροπές, πίστωση των 32.670,92 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα με την αριθ. 5/2022 απόφαση –εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας , ως εξής:

  • 16.335,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»
  • 16.335,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
In this article

Join the Conversation