Έντονη αντίδραση Γιόγιακα για την μη κατανομή μόνιμου τεχνικού προσωπικού στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ

Επιστολή στο πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ

Αξιότιμε κύριε Μάνο,

Με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορήθηκα ότι στην επικείμενη προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) δεν προβλέπεται η κατανομή τεχνικού προσωπικού στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τα όσα μου μεταφέρθηκαν, θα προκηρυχθούν 4 θέσεις οι οποίες στο σύνολό τους έχουν κατανεμηθεί στα Ιωάννινα όπου το τεχνικό προσωπικό ανέρχεται στα 36 άτομα, έναντι 8 (χωρίς να υπολογίζονται οι τέσσερις 8μηνες συμβάσεις) στην Ηγουμενίτσα. Σημειώνω ότι στο Πρακτορείο του ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας δεν είχε δοθεί κάποια θέση τεχνικού προσωπικού στις δύο προκηρύξεις του 2021 (1/2021 και 2/2021) αν και ήταν γνωστή και κατ’ επανάληψη δηλωμένη σε όλα τα αρμόδια στελέχη η ανάγκη να ενισχυθεί το εν λόγω Πρακτορείο με τεχνικό προσωπικό.

Η προκήρυξη τουλάχιστον 4 θέσεων μόνιμου τεχνικού προσωπικού Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας – κατ’ αρχάς προς αναπλήρωση των 8μηνών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου με τις οποίες δεν επιλύεται το ζήτημα της υποστελέχωσης καθ’ όλο τον χρόνο – είναι τόσο απαραίτητη όσο και επείγουσα καθώς αφορά μια περιοχή με ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο, εκτεταμένη διασπορά χωριών, οικισμών, παραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και αυξημένο αριθμό επισκεπτών.
In this article

Join the Conversation