Στην “χαρτογράφηση” των πλωτών τουριστικών μέσων του Αχέροντα, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου

Στόχος να αναλυθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να αποτυπωθούν όλες οι παράμετροι που την αφορούν

Στην έγκριση ανάθεση υλοποίησης του υποέργου “ανάλυση και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αχέροντα” θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στόχος είναι η ανάλυση και τεκμηρίωση της φέρουσας ικανότητας της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αχέροντα , σχετικά με το μέγιστο πλήθος και είδος σε πλωτά μέσα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στόχος είναι να “χαρτογραφηθεί” η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να αποτυπωθούν όλες οι παράμετροι που την αφορούν.

In this article

Join the Conversation