6 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Οι θέσεις

Η ΕΦΑ Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 03 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση» (MIS 5049540), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

  • ΠΕ Αρχαιολόγων1 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας και Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας
  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας και Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας
  • ΥΕ Εργατών2 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Η προκήρυξη εδώ In this article

Join the Conversation