Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Σουλίου

Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις

Την πρόσληψη με επιλογή 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 4 μηνών) για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Σουλίου.

Οι θέσεις:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπα) – 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καταστροφέας) – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,  μέχρι και Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 ημέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς,  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος). Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 Παπαευαγγέλου Ευάγγελος.In this article

Join the Conversation