Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα 8 θέματα

Την Δευτέρα στις 20:30

Share

Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με 8 θέματα στην ημερησία διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου στο έργο ΤΟΠΣΑ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ 55 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 107 /2022 Απόφαση Ο.Ε )

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 20220-2023

ΘΕΜΑ 6ο: Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)

ΘΕΜΑ 7ο: Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
In this article

Join the Conversation