Συνάντηση Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών .

Ο πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών ποταμών Αχέροντα & Καλαμά  κ. Κομηνός Θεόδωρος συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,...

Ο πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών ποταμών Αχέροντα & Καλαμά  κ. Κομηνός Θεόδωρος συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τους προέδρους των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών .
Oμόφωνα εκφράστηκε η αγωνία για τις πιέσεις που δέχονται οι προστατευόμενες περιοχές σε ότι αφορά τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης τους.
Διαπιστώθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση πολλών Φ.Δ. και στην παροχή καθοδήγησης για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων από την Κεντρική Διοίκηση.
Συζητήθηκαν και διατυπώθηκαν προτάσεις για θέματα όπως α) προώθηση Π.Δ. για τις περιοχές, β) ανασύνθεση των Δ.Σ. των Φ.Δ. μετά το Νόμο «Καλλικράτης», γ)διευθέτηση θεμάτων για παραχώρηση κτιρίων και εξοπλισμού στους Φ.Δ., δ) αναβάθμιση – ενίσχυση των αρμοδιοτήτων εποπτείας εκ μέρους των Φ.Δ. στις περιοχές ευθύνης τους.
Εκφράστηκε αποφασιστικότητα για την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Στην συνάντηση αποφασίστηκε η σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής των Προέδρων των Φ.Δ. προστατευόμενων περιοχών, η οποία θα αναλάβει να πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με τις υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και των συναρμόδιων υπουργείων

In this article

Join the Conversation