Επαναφέρει το θέμα της λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θεσπρωτία

Ο Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Νομού Θεσπρωτίας "Κοινό Θεσπρωτών"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας πιστεύει ότι το θέμα της λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θεσπρωτία πρέπει να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα.Γι’αυτό υπέβαλε στον Πρύτανη στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη την παρακάτω πρόταση, την οποία κοινοποίησε και στην Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως:

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς – και μέσω υμών τα λοιπά μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – των απόψεων που επικρατούν στην Θεσπρωτία, σχετικά με το μεγάλο θέμα της λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στην περιοχή μας. Κατ΄ αρχήν οφείλουμε με κάθε ειλικρίνεια, αλλά και σεβασμό προς τον θεσμικό και επιστημονικό σας ρόλο, να μεταφέρουμε το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί στην περιοχή μας, για ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν από το θεσμό που εκπροσωπείτε, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Χωρίς να υπεισέλθουμε στην κρίση για το αν το αρνητικό κλίμα έχει δημιουργηθεί άδικα ή δικαιολογημένα, αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι η τοπική κοινωνία αισθάνεται παραμελημένη γιατί δεν έχει κατανοήσει επαρκώς τους λόγους που οδήγησαν στις αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηγουμενίτσα, γεγονός που οδηγεί μεγάλο μέρος της, στο συμπέρασμα ότι η περιοχή μας υφίσταται διακρίσεις έναντι των άλλων περιοχών της Ηπείρου. Φυσικά, η εξέλιξη αυτή μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται και σε προβλήματα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και φορέων της περιοχής μας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Ο Όμιλός μας, αποτελείται από μέλη με διεπιστημονική και πολυεπίπεδη επαγγελματική προέλευση και εμπειρία και εκτιμούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο αγωγού έγκυρης πληροφόρησης προς την τοπική κοινωνία για όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Θεωρούμε ότι η επιτυχία της προσπάθειας αυτής μπορεί να δράσει καταλυτικά για την αναγκαία αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των κοινωνικών φορέων (Τ.Α., Επιμελητήριο, συνδικαλιστικές ενώσεις εκπαιδευτικών κ.α.) και των πολιτών της περιοχής μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα σας παρακαλούσαμε θερμά να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Ομίλου μας, με αντικείμενο συζήτησης τη λειτουργία Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσπρωτία. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, κατ΄ αρχήν θα επιθυμούσαμε να ενημερωθούμε από εσάς ως εκπρόσωπο του αρμόδιου οργάνου που έχει την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για την ίδρυση ή την κατάργηση ή την μετατροπή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, για τα σχετικά κριτήρια που θέτει η οικεία νομοθεσία.

Στη συνέχεια, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για ορισμένες προτάσεις μας (οι οποίες έχουν εκπονηθεί κατόπιν συζητήσεων με εξέχοντα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας), για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω η προοπτική λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν:
Α) Στην ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών εγκατάστασης και λειτουργίας του Τμήματος. Αναφερόμαστε φυσικά στις εγκαταστάσεις του παλαιού «Ξενία», οι οποίες βεβαίως χρήζουν βελτίωσης και αναβάθμισης.
Β) Στην ανάπτυξη παραγωγικών οικονομικών κλάδων, όπως του κλάδου της ναυτιλίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την γενικότερη επέκταση του τομέα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Η υπάρχουσα αυτή πραγματικότητα, δημιουργεί τις ασφαλείς προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος για την διεκδίκηση της ίδρυσης Τμήματος σχετικού με τις ναυτιλιακές σπουδές εν γένει.

Τέλος, εκτός από τη συζήτηση για τη λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας άλλων θεσμών εκπαίδευσης και έρευνας όπως π.χ. Θερινό Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Ινστιτούτο/ Κέντρο, με τη συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φορέων της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλός μας μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος κρίκος, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία όσμωση μεταξύ Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας, κάτι που θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.
Για την συζήτηση των λεπτομερειών της συνάντησης, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Νομού Θεσπρωτίας
Με τιμή

Για το ΔΣ του Ομίλου
Ο Πρόεδρος Πέτρος Γ.Ζήγος
Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ι. ΓόγολοςIn this article

Join the Conversation