Υποστήριξη αγροτών της Θεσπρωτίας για επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Απο την Αναπτυξιακή Ηπείρου - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει συστήσει γραφείο με αντικείμενο την δωρεάν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας και την δημιουργική βιομηχανία, καθώς και την βιομηχανία της εμπειρίας.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα προέρχονται από όλη την ΠΕ Θεσπρωτίας και την ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν:
* για τις δυνατότητες και ευκαιρίες επενδύσεων στους ανωτέρω τομείς
* για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος κλπ.).
* για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά κατηγορία επένδυσης για την σύσταση επιχείρησης και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται είτε από τα γραφεία της εταιρείας (Πλ.Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου1, Ιωάννινα) είτε μέσω της ιστοσελίδας http://www.infotaptok.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2651036686-83087.In this article

Join the Conversation