ΒΙΝΤΕΟ | 4 συνταγές με ψαρι απο τις Ιχθυοκαλλιέργειες Θεσπρωτίας (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί)

Aπo το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

4 συνταγές με ψάρια απο τις Ιχθυοκαλλιέργειες Θεσπρωτίας (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί) με ηχητική παρουσίαση και υπότιτλους στα Ελληνικά.

Το βίντεο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας» (MIS 5066824) του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που υλοποιεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.
In this article

Join the Conversation