Ο Δήμος Σουλίου για την ολοκλήρωση της συντήρησης των πιστοποιημένων παιδικών χαρών

Ανακοίνωση

Με την αποπεράτωση των εργασιών στις παιδικές χαρές της Κοινότητας Προδρομίου και του Οικισμού Αγ. Γεωργίου στην Κοινότητα Παραμυθιάς, ολοκληρώθηκε η συντήρηση του συνόλου προς πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού της ανεπιθύμητης βλάστησης, εγκατάσταση ή/και επισκευή μεταλλικών ή ξύλινων περιφράξεων, εγκατάσταση υδροληψίας από το δίκτυο ύδρευσης, εγκατάσταση υπαίθριων καθισμάτων και κάδων απορριμμάτων, συντήρηση υπαρχουσών και τοποθέτηση νέων πληροφοριακών πινακίδων. Επίσης έγιναν επαναχρωματισμοί ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων εξοπλισμού παιδικών χαρών καθώς και επισκευή-συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα πιστοποίησης TÜV (στηρίξεις, επισκευές φθορών, απομάκρυνση-αντικατάσταση επικίνδυνων παιχνιδιών, συσφίξεις, κλπ).

Ο Δήμος Σουλίου, ολοκλήρωσε έτσι όλες τις απαραίτητες εργασίες, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αισθητικής του χώρου, της ασφάλειας των χρηστών και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τις παιδικές χαρές Κοινότητας Προδρομίου και Οικισμού Αγ. Γεωργίου στην Κοινότητα Παραμυθιάς.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
In this article

Join the Conversation