Αναρτήθηκε η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών στην Ήπειρο

Δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, η Απόφαση ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών (3η Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση (αρ.πρωτ. 113498/3254/19-7-2022, ΑΔΑ: 6ΛΠΠ7Λ9-ΨΔΝ)  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, εντάσσονται στο πρόγραμμα 624 Νέοι Γεωργοί με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 23.377.500 ευρώ.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται μόνο όσοι δεν είχαν την υποχρέωση να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Η Απόφαση Ένταξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr)  στις  «Ανακοινώσεις», στην «Ενημέρωση αγροτών» και στο «Υπομέτρο 6.1».

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τις  20/7/2022  έως και τις 3/8/2022.Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf.In this article

Join the Conversation