Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων από τον Δήμο Σουλίου

14.300€ σε 6 συλλόγους

Ενεργοί πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που εδρεύουν στον Δήμο Σουλίου θα επιχορηγηθούν απο την δημοτική αρχή, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίσανε στις υπηρεσίες του Δήμου

Το συνολικό ποσο των 14.300€ θα κατανεμηθεί ως εξής:

  • Ενεργοί πολίτες Παραμυθιάς: 3000€
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκής Ποταμιάς: 2000€
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκής Κρυσταλλοπηγής: 2800€
  • Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρομίου: 2000€
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Καρβουναρίου: 3000€
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλοτόπου: 1500€

 In this article

Join the Conversation