Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης η Μαρίνα Μπέση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καμπουράκης ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος Αυγούστου καθώς συνταξιοδοτείται

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Μαρίνα Μπέση ορίστηκε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου. Οι 13 Αναπληρωτές Διευθυντές Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν την Παρασκευή με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Εν τω μεταξύ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καμπουράκης ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος Αυγούστου καθώς συνταξιοδοτείται. Ανάλογο ζήτημα έχει προκύψει και σε άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας.

Στη συνέχεια προβλέπεται να γίνει η προκήρυξη για τις θέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, αφού τα Άρθρα 373 και 375 του Νόμου για τα ΑΕΙ, που ψηφίστηκε και πήρε ΦΕΚ, ορίζει την παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, μέχρι την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει: «Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της επιλογής των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».Απο vdella.com

In this article

Join the Conversation