Νέες πληροφοριακές πινακίδες στα Σουλιωτοχώρια προϋπ/σμού 150.000€ από την Περιφέρεια Ηπείρου

Εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προκατασκευασμένων βάσεων από σκυρόδεμα

Νέες πληροφοριακές πινακίδες για την ιστορική/πολιτιστική αλλά και τουριστική ανάδειξη της περιοχής, αναμένεται να τοποθετηθούν στα ιστορικά χωριά του Σουλίου απο την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην τελευταία συνεδρίαση της  οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια βάσεων και πληροφοριακών πινακίδων για τα ιστορικά χωριά του Σουλίου (Α’ φάση: Προμήθεια ειδικών προκατασκευασμένων βάσεων από σκυρόδεμα)».

Θα ακολουθήσει η ιδια διαδικασία για την Β’ φάση που θα αφορά τις πληροφοριακές πινακίδες

Το συνολικό ποσό του έργου (βασεις και πινακίδες) φτάνει τις 150.000 ευρώIn this article

Join the Conversation