Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Αύγουστο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Αυγουστο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
02.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
03.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
04.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
05.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
06.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
07.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
08.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
09.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
10.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
11.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
12.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
13.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
14.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
15.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
16.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
17.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
18.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
19.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
20.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
21.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
22.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
23.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
24.06 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
25.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
26.06 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
27.06 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
28.06 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
29.06 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
30.06

31.06

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.

Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835

Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation