15 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σουλίου

Με 3 ώρες ημερήσιας απασχόλησης

Την πρόληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του
Δήμου Σουλίου, αποφάσισε η οικονομική επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη που αναμένεται να βγει άμεσα, αφορά:

  • 15 συνολικά προσλήψεις, Y.E. με 3 ώρες ημερήσιας απασχολησης
In this article

Join the Conversation