Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή στη Ψάκα Παραμυθιάς

Από 09:00 μέχρι 13:30