Γενική Συνέλευση Κυνηγετικού Συλλόγου Παραμυθιάς

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Παραμυθιάς καλεί τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 και ώρα 10:00’ στην αίθουσα του...

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Παραμυθιάς καλεί τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 και ώρα 10:00’ στην αίθουσα του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2010 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου (το μισό και ένα του συνόλου των μελών) – γεγονός βέβαιο που συμβαίνει πάντα – η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17-04-2011 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 7 του καταστατικού του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ/κού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν στον Σύλλογο μέχρι και την 24 Μαρτίου 2011, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 9 του καταστατικού του Συλλόγου. Κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το Γραφείο του Συλλόγου κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 08:00’ έως 11:00’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντρίτσος Ηλίας

In this article

Join the Conversation