Η τοποθέτηση των σχολικών καθαριστριών του Δήμου Σουλίου

Πίνακας

Με απόφαση του δημάρχου Σουλίου, τοποθετούνται οι προσληφθείσες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Σουλίου ως εξής:
In this article

Join the Conversation