Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, με “Λάμποβο”

Δείτε τα θέματα

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου ως εξής:

Στις 19:00 με μοναδικό θέμα:

  • Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής A΄ Εξαμήνου 2022

Στις 19:30 με θέματα:

  1. Γ΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 31.430,00 € έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
  2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022
  3. Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης (ΛΑΜΠΟΒΟΣ) Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 του Νόμου 4849/2021 (Αριθ. 10/2022 Απόφαση -Εισήγηση ΕΠΖ)
In this article

Join the Conversation