Στις 22 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα των προσφορών για το λιμάνι

Τελειώνει το σήριαλ

Προχωράνε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και τα τρία υποψήφια επενδυτικά σχήματα, αφού σήμερα Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, εγκρίθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των συμμετεχόντων.

Υπενθυμίζεται ότι δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A. – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
3. ΟΛΘ Α.Ε.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ήδη σήμερα με επιστολή από το Ταμείο και ήδη μετράει η προθεσμία του 10ημέρου της υποβολής ενστάσεων έως την 18η Σεπτεμβρίου, διάστημα που θεωρείται πλέον τυπικό αφού κανείς δεν αποκλείστηκε από τη συμμετοχή.

Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ της 22ας Σεπτεμβρίου, εφ’ όσον δεν προκύψουν ενστάσεις, θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ταυτόχρονα με την αποσφράγιση της αποτίμησης της αξίας της εταιρείας, του ανεξάρτητου αποτιμιτή (Independent Valuer) που είχε προσληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για το σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση, που η προσφορά του πρώτου είναι μεγαλύτερη κατά 20% από αυτή του δεύτερου και είναι υψηλότερη από την αποτίμηση, τότε υπάρχει κατακύρωση στον πλειοδότη.

Εφ’ όσον οι προσφορές των τριών επενδυτικών σχημάτων βρίσκονται κοντά μεταξύ τους και πάνω από την αποτίμηση, τότε τουλάχιστον οι δύο υποψήφιοι επενδυτές με τις υψηλότερες οικονομικές προσφορές, θα κληθούν να δώσουν νέες βελτιωμένες προσφορές, ενώ αν βρίσκονται κάτω από την αποτίμηση -κάτι που δεν θεωρείται πιθανό- και πάλι το ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές.

Εφ’ όσον εκκινήσει η διαδικασία των βελτιωμένων προσφορών θεωρείται, ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ανάδειξη του τελικώς επιλεγέντα δε θα υπερβεί τα μέσα Οκτωβρίου.In this article

Join the Conversation