Περιφέρεια Ηπείρου προς ΦΟΔΣΑ: «Δεν παραδίδουμε το εργοστάσιο..»

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση

Ένα μεγαλοπρεπές «όχι» λέει η Περιφέρεια Ηπείρου στον ΦΟΔΣΑ, λίγες ώρες μετά την επίσημη κοινοποίηση της Διαπιστωτικής Πράξης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου σε εφαρμογή του περιβόητου πια άρθρου που ψήφισε η Βουλή, με σκοπό να βάλει τέλος στην σφοδρή αντιπαράθεση που εδώ και δύο χρόνια διέπει την διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Η Περιφέρεια απέστειλε έγγραφο στη Διοίκηση και όλα τα μέλη του ΦΟΔΣΑ το οποίο κοινοποιεί στους Υπουργός Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, τον Γενικό Γραμματέα ΣΔΙΤ, την ΠΕΔ καθώς και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Το έγγραφο έχει απολύτως νομικό περιεχόμενο, παραθέτει άρθρα και νόμους, επκαλείται την σύμβαση σύμπραξης για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να παραδώσει το εργοστάσιο μόνο με καταγγελία της σύμβασης σύμπραξης και αποβολή της εταιρείας από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Αναφέρει επίσης ότι η μεταβίβαση στον ΑΣΔΣΑ περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην Περιφέρεια μπορεί να γίνει μόνο αν καταβληθεί πλήρης αποζημίωση.

Αναλυτικά στο έγγραφο αναφέρεται:

1) Αδυνατούμε να σας παραδώσουμε κατά χρήση τις εγκαταστάσεις της Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ηπείρου, σύμφωνα με την άνω σχετική και το άρθρο 74 ν. 4949/2022, δεδομένου ότι σε συμμόρφωση με το άρθρο 9.1 της Σύμβασης Σύμπραξης για το Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», η Περιφέρεια Ηπείρου την 21.07.2017 παρέδωσε τον χώρο του έργου στον Ιδιωτικό Φορέα της Σύμπραξης (ΙΦΣ), εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού», προκειμένου να κατασκευάσει και λειτουργήσει την ΜΕΑ, συνταγέντος περί τούτου του υπό ιδία ημερομηνία Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
Έκτοτε την χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεών του ποιείται ο ΙΦΣ. Παράδοση της χρήσης των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ από την Περιφέρεια Ηπείρου στον ΑΣΔΣΑ Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου προϋποθέτει κατοχή αυτών από την Περιφέρεια, η οποία μόνο με αναίτια εκ της διατάξεως του άρθρου 74 ν. 4949/2022 καταγγελία της Σύμβασης Σύμπραξης και αποβολή του ΙΦΣ από τις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ δύναται να διενεργηθεί.

2) Η μεταβίβαση στον ΑΣΔΣΑ περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανεξαρτήτως αν διενεργείται δυνάμει διαπιστωτικής πράξης ή/και τυπικού νόμου, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή πλήρους αποζημίωσης, σύμφωνα με το Σύνταγμα.In this article

Join the Conversation