Συνάντηση Γ. Καραγιάννη με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων για το κτίριο Bvlgari

Delt;io t;ypoy

Την Τετάρτη 08/08/2022, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη με τον κ. Γεώργιο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός της συνάντησης, η οποία προκλήθηκε μετά από πολλές επαφές και επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Δήμου, ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας τροποποίησης της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» σε ότι αφορά την ανακατανομή του προϋπολογισμού των Υποέργων της.

Με βάση το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την αξιοποίηση του εμβληματικού αυτού για την πόλη μας κτιρίου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις λοιπών ενδιαφερομένων μερών («Φίλοι του Σχολείου Βούλγαρη», Τοπικό Συμβούλιου Κοινότητας Παραμυθιάς κλπ.), ο Δήμος αιτήθηκε την αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 4 (Εξοπλισμοί – διαμόρφωση εκθέσεων «πολυχώρου» κτιρίου Βούλγαρη).

Ειδικότερα, όπως προβλεπόταν στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Έκδ.1.0) κατά την ένταξη του έργου, ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 4 ανερχόταν σε 788.888,00 €, σύμφωνα και με την ανάλυση του κόστους του στη σχετική μελέτη. Ο Δήμος Σουλίου αιτήθηκε την αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 4 σε 1.232.406,91 €. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση μιας νέας, επικαιροποιημένης μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές για τη διαμόρφωση των εκθέσεων του «πολυχώρου», θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων μερών, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει μέριμνα ώστε να μην λειτουργήσει η ανάπτυξη των εκθεσιακών χώρων σε βάρος των υπολοίπων δραστηριοτήτων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο κτίριο. Το εν λόγω έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί προσεχώς.In this article

Join the Conversation