Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Σεπτεμβριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.09.22 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
02.09.22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
03.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
04.09.22 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
05.09.22 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
06.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
07.09.22 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
08.09.22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
09.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
10.09.22 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
11.09.22 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
12.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
13.09.22 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
14.09.22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
15.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
16.09.22 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
17.09.22 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
18.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
19.09.22 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
20.09.22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
21.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
22.09.22 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
23.09.22 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
24.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
25.09.22 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
26.09.22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
27.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
28.09.22 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
29.09.22 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
30.09.22 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation