Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για το multiplier event ” Εκπαιδευτική Συνέχεια: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Νέες Δεξιότητες”

Δελτίο τύπου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την πολλαπλασιαστική εκδήλωση (multiplier event) με τίτλο Εκπαιδευτική Συνέχεια: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Νέες Δεξιότητες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Educational Continuity 2.0: Strategies and tools for distance learning, την Παρασκευή 09/09/2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής σε πραγματικό χρόνο, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Educational Continuity 2.0 σε τοπικό, πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2020, σε μία περίοδο που έπρεπε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα εμπόδια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και να στηριχθούν οι μαθητές συναισθηματικά. Βασικός στόχος ήταν η εξασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας των μαθητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, προκειμένου να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη στα παιδιά.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η διαμόρφωση κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου, η δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και η εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και φορέων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει ήδη διεξαχθεί επιστημονική έρευνα σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία) σχετικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ στους επόμενους μήνες πρόκειται να ολοκληρωθεί κατάλληλο εγχειρίδιο για την κοινωνικοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών, καθώς και ψηφιακό εργαλείο για την εξατομικευμένη υποστήριξη τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής πέντε φορείς: α) Thomas More Scuola Paritaria Scarl (Συντονιστής, Ιταλία), β) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, γ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δ) Cooperativa Sociale Ada Negri (Ιταλία) και ε) Projeto Scholé (Πορτογαλία).

Την εκδήλωση προλόγισαν η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Μπέση Μαρίνα και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας κ. Κούρτη Συλβάνα. Κεντρικοί ομιλητές ήταν η κ. Ντόκα Αγλαΐα (Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου ΠΕ70 ΠΕΚΕΣ Ηπείρου), της οποίας η παρουσίαση αφορούσε σε θέματα οργάνωσης σχολικής ζωής και στην κοινωνικοσυναισθηματική νοημοσύνη, και ο κ. Μπράτιτσης Θαρρενός (Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις νέες προκλήσεις και προοπτικές στην Εκπαίδευση.

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Κρομμύδας Ιωάννης, ενώ η παρουσίαση του Μηχανικού Πληροφορικής κ. Ντάνη Γεωργίου αφορούσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές.In this article

Join the Conversation