Συνδημότη μας ευχαριστεί το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς για χορηγία

Ανακοίνωση

Ο Συντονιστής, το Ιατρικό, Νοσηλευτικό καθώς και το λοιπό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς, εκφράζουν και δημόσια τις ειλικρινείς τους ευχαριστίες προς τον συμπατριώτη μας, ορμώμενο από την Φροσύνη Σουλίου, Κωνσταντίνο Γκόρλα του Νικολάου, για την αξιέπαινη και γενναιόδωρη χειρονομία του να προσφέρει προς το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, αναλώσιμο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, αναγκαίο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.

Η ανωτέρω ενέργειά του αναδεικνύει την φιλοσοφημένη στάση ζωής σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής προσφοράς του παραπάνω συμπατριώτη μας χορηγού και αποδεικνύει παράλληλα έμπρακτα το υψηλό αίσθημα ανθρώπινης ευαισθησίας του, αποτελεί δε παράδειγμα παρότρυνσης και μίμησης για άλλους συμπατριώτες μας, συμβάλλοντας έτσι εκτός των άλλων και στην ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης και του πνεύματος προσφοράς μας προς το κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιοχής μας.

Ο Συντονιστής του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς
Γεώργιος ΛύγκαςIn this article

Join the Conversation