Τα ονόματα των 47 δημοτών που αποτελούν την Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου

Με την αριθμ. 64/21-03-2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου» για τη...

Με την αριθμ. 64/21-03-2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου» για τη διετία 2011 – 2012. 
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

H Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από  συνολικά 48 μέλη, την Δήμαρχο Σουλίου κ. Μπραΐμη Σταυρούλα του Δημητρίου και τους κατωτέρω δημότες:

1. Αθανασίου Ευάγγελος του Γεωργίου
2. Αθανασίου Νικόλαος του Γεωργίου
3. Αλημάρα Μαρία του Αθανασίου
4. Αναγνωστοπούλου – Δημάκα Μαρία του Νικολάου
5. Αποστολίδου Μαρία του Παναγιώτη
6. Αρβανίτης Ιωάννης του Ευαγγέλου
7. Γαρίδης Βασίλειος του Χρήστου
8. Γκάτζιας  Δονάτος του Σταύρου
9. Γκορέζης Χρήστος του Σπυρίδωνα
10.  Γκουλιούμης Νεκτάριος του Δημητρίου
11.  Γούσιας Σπυρίδων του Λέανδρου
12.  Δημητρίου Φώτιος του Αλεξάνδρου
13.  Δήμου Φωκίων του Κωνσταντίνου
14.  Ιωάννου Κωνσταντίνος του Ιωάννη
15.  Καραγιάννης Ιωάννης του Σπυρίδωνα
16.  Κουρτίδης Απόστολος του Ζήση
17.  Λιάκος Αντώνιος του Δημητρίου
18.  Λώλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
19.  Λώλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
20.  Λούτσης Ευθύμιος του Κωνσταντίνου
21.  Μάνθος Γεώργιος του Αθανασίου
22.  Μάρκου Γρηγόριος του Σταύρου
23.  Μάρκου Χρυσάνθη του Δημητρίου
24.  Μαρτίνης Σπυρίδων του Γεωργίου
25.   Μητσιώνης Ιωάννης του Αναστασίου
26.  Μόκας Πέτρος του Ευθυμίου
27.  Μόσχου Δήμητρα του Σπυρίδωνα
28.  Μπάμπας Δημήτριος του Ευαγγέλου
29.  Μπέλλος Ευάγγελος του Χρήστου
30.  Μπέλλος Λεωνίδας του Αθανασίου
31.  Μπρέστας Θεόδωρος του Νικολάου
32.  Ντούκα  Βασιλική του Χρήστου
33.  Παππάς Ιωάννης του Βασιλείου
34.  Παρόλας  Βασίλειος του Ιωάννη
35.  Πατσιούρα Αλεξάνδρα του Γεωργίου
36.  Ρίγγας Αθανάσιος του Γεωργίου
37.  Ρετζέπ Βαρβάρα του Ναπολέοντα
38.  Σακαρέλη Κωνσταντίνα του Στέλιου
39.  Σουλάκης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
40.  Τόκας Σταύρος του Χρήστου
41.  Τόκας Ευθύμιος του Κωνσταντίνου
42.  Τομαράς Θεόδωρος του Χρήστου
43.  Τσίλης Κωνσταντίνος του Νικολάου
44.  Τσίτσιου Χρυσούλα του Σπυρίδωνα
45.  Τσόδουλος Κυριάκος του Ιωάννη
46.  Τσούτης Νικήτας του Γεωργίου
47.  Φιλίππου Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

In this article

Join the Conversation