Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων εμπόρων για τον Λάμποβο

Μέχρι και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την Δημοτική Αρχδή και λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του Δήμου Σουλίου (το οποίο αποκαταστάθηκε) δίνεται παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για την εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) μέχρι και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν:

  • Δια ζώσης στο αρμόδιο Τμήμα ή στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σουλίου.
  • Ταχυδρομικά στην Δ/νση ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Τ.Κ. 46200 με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ( ΛΑΜΠΟΒΟΣ).
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e–mail στην διεύθυνση [email protected]
In this article

Join the Conversation