Ανάδοχος για την αναβάθμιση οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε ποιες κοινότητες θα πραγματοποιηθούν

Με προϋπολογισμό 1,5 εκ. €

Στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δήμου Σουλίου», προχώρησε η οικονομική επιτροπή μετα την έγκριση του σχετικού πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 1,5 εκ. €

Προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η “Ελιγμος ΑΕ” καθώς προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά (1.087.112,65€) .

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε υφιστάμενη αγροτική οδοποιία κυριότητας του Δήμου Σουλίου  στις περιοχές των αναδασμών Παραμυθιάς-Καρυωτίου,  Ραχουλίου, Προδρομίου, Χρυσαυγής, Σκανδάλου , Γαρδικίου  και Ποταμιάς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών».In this article

Join the Conversation