Ανοιχτή επιστολή για την ονομασία της Σαμονίβας από την αδελφότητα “Το Ηρωικό Σούλι”

+Άρθρο

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ

Προς

1.κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου
2.κ. Θωμά Πιτούλη .Π.Ε. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας
3.κ. Γιάννη Καραγιάννη Δήμαρχο Δήμου Σουλίου

Αξιότιμοι κύριοι

Στο φύλλο με αριθμό 51 της εφημερίδας της Αδελφότητας το ‘’ΗΡΩΊ’ΚΟ ΣΟΥΛΙ’’, δημοσιεύτηκε άρθρο του μέλους του Δ.Σ. της Αδελφότητας Γρηγόρη Τόκκα,(το κείμενο της οποίας σας επισυνάπτουμε) σχετικό με το όνομα του Ιστορικού χωριού  Σαμονίβα  της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου. Με το άρθρο αυτό, τεκμηριωμένα υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι υπηρεσίες του Δήμου στα επίσημα  έγγραφα αυτού, εσφαλμένα, χρησιμοποιούν ως όνομα του χωριού Σαμονίδα  αντί του ορθού Σαμονίβα ή Σαμωνίβα.

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνονταν τα σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα που δημιουργεί η χρήση του ονόματος  Σαμονίδα  στους σημερινούς κατοίκους του χωριού, αλλά και η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας σχετικά με το όνομα του χωριού.

Για τους παραπάνω λόγους καλούνταν ο Δήμος και η Περιφέρεια να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και τη διόρθωση ενός λάθους, [θέλουμε να πιστεύουμε], της διοίκησης.

Έκτοτε, αν και έχουν περάσει έξι [6] σχεδόν μήνες , εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία εκ μέρους του Δήμου ή της Περιφέρειας, επειδή ενδεχομένως το ζήτημα αυτό αξιολογήθηκε ήσσονος σημασίας, εκτός και αν το άρθρο δεν υπέπεσε στην αντίληψη των υπηρεσιών. Ωστόσο, το ζήτημα είναι υπαρκτό, μεγάλο, η δε ιστορική του διάσταση δεν αμφισβητείται, ενώ η σύνταξη του κτηματολογίου θα οξύνει και θα διαιωνίσει  τα γραφειοκρατικά προβλήματα των σημερινών κατοίκων του χωριού.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας παρακολουθεί στενά το θέμα και επιφυλάσσεται να επανέλθει, αν παραστεί ανάγκη, μέχρι την οριστική διευθέτησή του.

Για το ΔΣ της Αδελφότητας
Ο πρόεδρος Κωστής Σπ. Τόκκας
Η Γραμματέας Ελευθερία Παππά

Κοινοποίηση:

  1. Γιόγιακα Βασίλειο & Κάτση Μάριο Βουλευτές Θεσπρωίας
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  3. ΜΜΕ Ηπείρου

 

Ποιος και με ποιο σκεπτικό «βάπτισε» τη Σαμωνίβα σε … Σαμονίδα
Γράφει ο Γρηγόρης Τόκκας (Συνταξιούχος Γυμνασιάρχης)

Πρόσφατα και με αφορμή τη διεκπεραίωση ενός προσωπικού γραφειοκρατικού χαρακτήρα θέματος, διαπίστωσα, με έκπληξη ομολογώ, ότι στα επίσημα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου, ως τόπος γέννησης και καταγωγής μου αναγράφεται χωριό με το όνομα «Σαμονίδα» της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου, άγνωστό σ’ εμένα και υποθέτω βάσιμα σ’ όλους εμάς που έχουμε κοινή καταγωγή το χωριό «Σαμονίβα», ένα από τα τέσσερα χωριά του Ιστορικού Σουλίου, το οποίο μαζί με το Σούλι, την Κιάφα και τον Αβαρίκο αποτέλεσαν την Ελληνική Χριστιανή Ομοσπονδία στην Ήπειρο επί Τουρκοκρατίας γνωστή ως Σουλιώτικο «Τετραχώρι».
Δεν γνωρίζω πιο όργανο της αυτοδιοίκησης ή της Κεντρικής διοίκησης, πότε και με ποια στοιχεία αποφάσισε τη μετονομασία του Ιστορικού χωριού «Σαμονίβα» ή «Σαμωνίβα» σε «Σαμονίδα», ούτε τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν αυτήν την απόφαση. Όμως, εύκολα μπορεί ν’ αντιληφθεί κάποιος ότι αυτή δημιούργησε πολλά και ποικίλα γραφειοκρατικά προβλήματα στους κατοίκους του χωριού, (τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολόγιο, μεταβιβάσεις, τίτλοι σπουδών, έγγραφα ταυτοπροσωπίας κ.ά.), είναι αυθαίρετη ατεκμηρίωτη, τελείως ανιστόρητη και για τους λόγους αυτούς εσφαλμένη, ενώ δημιουργεί εύλογες απορίες ως προς τη σκοπιμότητά της.
Στις πηγές που ακολουθούν, οι αναφορές στο όνομα του χωριού συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι το όνομά του είναι «ΣΑΜΟΝΙΒΑ» ή «ΣΑΜΩΝΙΒΑ» και όχι «ΣΑΜΟΝΙΔΑ» όπως εσφαλμένα αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα του Δήμου Σουλίου, αλλά και σε πινακίδες σήμανσης του δρόμου που οδηγεί στο Ιστορικό Σούλι.
Από τον πρώτο ιστορικό του Σουλίου Χριστόφορο Περραιβό στο έργο του «Ιστορία του Σουλίου και Πάργας», Κεφάλαιο Ε΄, περί των κυρίως χωρίων του Σουλίου, πληροφορούμαστε ότι: «Τέσσερα ήσαν τα κύρια και εκ διαλλειμμάτων συστηθέντα ελεύθερα χωρία των Σουλιωτών. Το Σούλι, η Κιάφα, ο Αβαρίκος και η Σαμωνίβα», καθώς επίσης και στο έργο του «Πολεμικά Απομνημονεύματα» εκδόσεις «Βεργίνα» και στο Κεφάλαιο 24, σελίδα 154 διαβάζουμε «… επιστρέφω εκ νέου εις τα πράξεις των Σουλιωτών, οι οποίοι, εξώσαντες τους Τουρκαλβανούς από δύο οχυράς θέσεις, κείμενας πλησίον του φρουρίου και καλουμένας η μεν Σαμωνίβα η δε Σαμωνίκη …», όπως και στο Κεφάλαιο 25, σελίδα 176, «… έπειτα από δύο και τριών ημερών αδιάκοπον πόλεμον και αιματοχυσίαν, εκυρίευσεν ο εχθρός του Άγιου Δονάτου, Γαρδελίναν, Σαμωνίβα, Σαμωνίκην και …».
Στο έργο του Γάλλου Πρόξενου Φρ. Πουκεβίλ, «Ταξίδι στην Ελλάδα ΗΠΕΡΙΟΣ», εκδόσεις Συλλογή, ΑΦΟΙ ΤΟΛΙΔΗ, σελίδα 100, αναφέρεται ότι: «Η Σαμονίβα είναι ο χώρος της τάταρτης φυλής της Δημοκρατίας του Σουλίου. Υψώνεται στους αιθέρες ένα μίλι βορειοδυτικά της Κιάφας και σχηματίζει το δεύτερο οχυρό που ορθώνεται κάθετα στον Αχέροντα».
Ο Σπυρ. Γ. Μουσελίμης στο έργο του «Ιστορικοί Περίπατοι ανά τη Θεσπρωτία», Γ΄ έκδοση, Γιάννινα 1997, σελίδα 112, και στο λήμμα ΣΑΜΟΝΙΒΑ σημειώνει ότι: «Στη Λάκκα Σουλίου είναι η Σαμονίβα με τα 20 σπίτια των Τοκαίων (σαμονίβα = μονοχώραφο) χτισμένη επί των ερειπίων του παλαιού χωριού».
Ως Σαμονίβα μνημονεύει το χωριό και ο Σουλιώτης αγωνιστής του 1821 Σ. ΤΖΙΠΗΣ στα Απομνημονεύματά του, Γραμμένα από τον κουμπάρο του ΔΟΥΣΜΑΝΗ, από αντίγραφο Ιστορικών Αρχείων ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ», σελίδα 29, Αγώνες Σουλιωτών στο Κούγκι υπό τον Σαμουήλ, όπου αναφέρεται: «… Διέταξεν συγχρόνως τους συντρόφους του να κόψωσιν όσα περισσότερα ηδύνατο δένδρα, ίνα φράξωσι τον δρόμον κάτωθεν του φρουρίου, πλησίον της Σαμονίβας οπόθεν έμελλεν να κατεβώσιν οι Τούρκοι …».
Σύμφωνα με τον Αρσένη Κ. Ντόκο, το τοπωνύμιο Σαμονίβα είναι σύνθετη λέξη σέρβικης προέλευσης αποτελούμενη από τα συνθετικά σάμο και νίβο = μονό επίπεδο, δηλαδή μονοχώραφο, το οποίο ανταποκρίνεται και στη γεωμορφολογία του χωριού!In this article

Join the Conversation