Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Οκτώβριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Οκτώβριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1 Οκτωβρίου ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
2 Οκτωβρίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
3 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
4 Οκτωβρίου ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
5 Οκτωβρίου ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
6 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
7 Οκτωβρίου ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
8 Οκτωβρίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
9 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
10 Οκτωβρίου ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
11 Οκτωβρίου ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
12 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
13 Οκτωβρίου ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
14 Οκτωβρίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
15 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
16 Οκτωβρίου ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
17 Οκτωβρίου ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
18 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
19 Οκτωβρίου ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
20 Οκτωβρίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
21 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
22 Οκτωβρίου ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
23 Οκτωβρίου ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
24 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
25 Οκτωβρίου ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
26 Οκτωβρίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
27 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
28 Οκτωβρίου ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
29 Οκτωβρίου ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
30 Οκτωβρίου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation