Συνάντηση Δημάρχου Σουλίου με τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Αν. Σπυρόπουλο

Στο τραπεζι η αύξηση των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, τα έργα υποδομών κ.α

Ο Δήμαρχος Σουλίου Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης πραγματοποίησε συνάντηση στο Δημαρχιακό μέγαρο στην Παραμυθιά, με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ειδικότερα τον κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο, Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κ. Παναγιώτη Ευαγγέλου Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Παραμυθιάς και τον κ. Ιωάννη Γεωργίου Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Θεσπρωτίας.

Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος Σουλίου εξέθεσε βασικά χρονίζοντα προβλήματα και αιτήματα του Δήμου, με βασικότερο αυτών την υποστελέχωση του συνόλου των υπηρεσίων του. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα νέες προσλήψεις, με ταυτόχρονη ανακατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Συζητήθηκε επιπλέον, ότι η αύξηση των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α., λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, χωρίς την ανάλογη ενίσχυση των οικονομικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθιστά δυσχερή την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών που προκύπτουν. Στα παραπάνω προστίθεται και το πρόβλημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους (θέρμανση-λειτουργικές ανάγκες κλπ.).

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ακόμη ότι όπως προκύπτει από τις επαφές του Δήμου Σουλίου με Δήμους από όλη την Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας, ώστε οι Ο.Τ.Α. να αποκτήσουν έναν σθεναρό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα οι Δήμοι να έχουν Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο και πρέπει να χαραχθεί-συνταχθεί σε συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες, με δεδομένη την αδυναμία σύνταξής του από τους ίδιους τους Δήμους λόγω της υποστελέχωσής τους.

Στη συνέχεια, εκφράστηκε η ανάγκη για την κατασκευή έργων υποδομής (οδοί πρόσβασης σε αγροτικές επιχειρήσεις, ολοκλήρωση οδοποιίας και των εγκαταστάσεων των ΤΟΕΒ, αποκατάσταση της οδού σύνδεσης της κοινότητας Γλυκής με το ιστορικό Σούλι, με ταυτόχρονη ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κλπ.).

Τέλος, προκειμένου για την καταπολέμηση της ερημοποίησης των ορεινών Δήμων και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, για την υλοποίηση ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων, ώστε οι μικροί ορεινοί Δήμοι που λαμβάνουν μειωμένους κρατικούς πόρους, να καλύψουν και αυτόν τον τομέα.
In this article

Join the Conversation