Παρεμβάσεις αποκατάστασης του δρόμου στην Αρχαιά Ελέα και στο Προδρόμι

Προϋπολογισμού 73.000€

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου, αφορά εργασίες για την αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών, κατόπιν ζημιών (κατολισθήσεων, διαβρώσεων και καταστροφών οδοστρωσίας) που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θεομηνιών της περασμένης χειμερινής περιόδου και έπληξαν τον Δήμο Σουλίου. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν σε δύο (2) περιοχές της Δ.Ε. Παραμυθιάς, στην κοινότητα Χρυσαυγής και την κοινότητα Προδρομίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Πέτρου Ρεντζέλου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
In this article

Join the Conversation