Σε αγρότες δίνονται οι «ορφανοί» δασωμένοι αγροί. Στο 8,80% το ποσοστό των δασωμένων αγρών στην Θεσπρωτία

Πως θα εμφανίζονται στους Δασικούς Χάρτες.

 

Επαναποδίδονται στους διεκδικητές αγρότες οι δασωμένοι αγροί σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν διαθέτει επ΄ αυτών τίτλους ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτό η διαχείριση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, οι οποίες αποδεδειγμένα στο παρελθόν είχαν αγροτική μορφή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης.

Τη διερεύνηση περί της ύπαρξης τίτλων κυριότητας του Δημοσίου αναλαμβάνει η οικεία Δασική Υπηρεσία.

Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν περί τα 7 εκατομμύρια στρέμματα, που είχαν χαρακτηριστεί ως δάση ή δασικές εκτάσεις και με νομοθετική ρύθμιση του Μαρτίου του 2022 δύνανται επαναποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους ως αγροτική γη.

Η Θεσπρωτία με ποσοστό δασωμένων αγρών (ΑΔ) 8,80% επί του συνόλου της έκτασή της, είναι στην έβδομη θέση των νομών της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό δασωμένων αγρών.  Όσο για τις περιοχές με τις μεγαλύτερες εκτάσεις δασωμένων αγρών στην λίστα και μάλιστα στην δεύτερη θέση είναι, τα Ιωάννινα με 391,882 στρέμματα.

Οι εκτάσεις που στους αναρτημένους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως ΑΔ (δηλαδή άλλης μορφής, κυρίως αγροτικής, σε αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και δάση ή δασικές στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες) ή ως ΑΧ (πρώην αγροτικές και νυν χορτολιβαδικές), σύμφωνα με τα στατιστικά των αναρτημένων δασικών χαρτών, αποτελούν περίπου το 5,5% στο σύνολο των στρεμμάτων.

Όπως αναφέρουν στελέχη του ΥΠΕΝ, βρέθηκε η λύση για τη διευθέτηση του προβλήματος που αναδείχθηκε στο στάδιο της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, κατά την οποία προέκυψε ότι 6,8 εκατομμύρια στρέμματα πρώην αγροτικών εκτάσεων στην Ελλάδα, σήμερα εμφανίζονται ως δάση ή ως δασικές (υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το είδος της βλάστησης).

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν νομικοί και δασολόγοι αναζήτησαν μια λύση συνταγματικά θωρακισμένη έναντι προσφυγών για ακύρωσή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, η αγροτική χρήση της κάθε ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από τις αεροφωτογραφίες του 1945 ( ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, με εκείνες του 1960). Μάλιστα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπίστωση της αγροτικής χρήσης θα μπορούν ως αποδεικτικά στοιχεία να χρησιμοποιούνται ενδεχομένως και άλλα έγγραφα, όπως συμβόλαια, μισθωτήρια κλπ.

Για αυτές τις εκτάσεις που θα αποδεικνύεται η αγροτική χρήση στο παρελθόν, αλλά σήμερα καλύπτονται από δασική βλάστηση θα μπορούν πλέον να αποχαρακτηρίζονται. Ωστόσο, η επιτρεπόμενη χρήση τους θα συναρτάται από το είδος της βλάστησης που έχει σήμερα.

Έτσι, εάν στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες εμφανίζονται ως δάσος, θα επιτρέπεται στο μέλλον μόνο η γεωργική της χρήση. Το πιθανότερο, όπως αναφέρει παράγοντας του ΥΠΕΝ, είναι να τεθεί ένα στρεμματικό όριο στην έκταση που θα μπορεί να αλλάξει χρήση σε ένα δάσος, το οποίο σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο είναι τα 30 στρέμματα.

Αυτό άλλωστε προβλέπεται ήδη από το 2019, οπότε με τον νόμο 4617 τροποποιήθηκε το άρθρο 67 του δασικού κώδικα (ν. 998/79). Σε εκείνη την τροποποίηση είχε προβλεφθεί για εκτάσεις που δασώθηκαν, ότι «εμβαδόν αυτών έως 30 στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της». Υπήρχε βεβαίως η προαίρεση ότι μπορούν να αποχαρακτηριστούν, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων – κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης – ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου.

Εάν όμως στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες η έκταση εμφανίζεται ως δασική τότε αυτή θα «απελευθερώνεται» από τη δασική νομοθεσία και ο ιδιοκτήτης της θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ακόμη και για δόμηση, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες στην περιοχή
In this article

Join the Conversation