Νοσεί η δημόσια υγεία και στην Θεσπρωτία | Γράφει η Μάγδα Τάτση*

Οι μεγάλες ελλείψεις σε νοσοκομειακές ειδικότητες, οι μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού και η υπερπροσπάθεια με το φιλότιμο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ανάπτυξη των δημόσιων συστημάτων υγείας και η εγγύηση της δωρεάν, καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, αποτέλεσαν θεμελιώδη κοινωνική κατάκτηση.

Στην Ελλάδα, η ίδρυση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) παρά τις καθυστερήσεις, τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα,  υπήρξε μια εμβληματική μεταρρύθμιση και έτυχε καθολικής αναγνώρισης από τους πολίτες, γιατί ανταποκρίθηκε στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο,χρόνια προβλήματα και αστοχίες,όπως η κακοδιοίκηση,η διαφθορά,η υποχρηματοδότηση και ιδιαιτέρα η υποστελέχωση τόσο σε ιατρικό όσο κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό αποδυναμώνουν τον καθοριστικό ρόλο του  Εθνικού Συστήματος Υγείας,το οποίο παραμένει “ζωντανό”αν και σε κρίσιμο σημείο, κυρίως χάρη στην αυταπάρνηση και το φιλότιμο των εργαζομένων.

Επιπρόσθετα,η αποτυχία ανάπτυξης αποτελεσματικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας επιτείνει το πρόβλημα της υπερφόρτωσης των νοσοκομειακών δομών της χώρας,γεγονός το οποίο βιώσαμε στην πρόσφατη διαχείριση της πανδημίας,ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια.

Η υγειονομική κατάσταση στη Θεσπρωτία δεν αποτελεί εξαίρεση της γενικότερης εικόνας υποβάθμισης του  Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πέρα από τα υφιστάμενα δομικά προβλήματα, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής μας (το Νοσοκομείο του Νομού βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, μακριά από το αστικό κέντρο του Δήμου Ηγουμενίτσας) επιτείνουν το πρόβλημα. Οι μεγάλες ελλείψεις σε νοσοκομειακές ειδικότητες κρίσιμες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου μας,αλλά και οι μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από τις υγειονομικές δομές της περιοχής μας σε όμορους νομούς σε συνδυασμό με την επαγγελματική εξουθένωση, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα για την περίθαλψη των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας.

Πιο συγκεκριμένα,το τελευταίο χρονικό διάστημα η εφημέρευση  του νοσοκομείου μας είναι επισφαλής,καθώς πολλές φορές δεν εφημερεύει ακτινολόγος.

Το καλοκαίρι που πέρασε συνάδελφοι από το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας μετακινήθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παξών για κάλυψη αναγκών.

Ομοίως πρόσφατα συνάδελφοι από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών κλήθηκαν να μετακινηθούν  στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για τον ίδιο λόγο.

Επιπρόσθετα η ομαλή λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων κατέστη δυνατή χάρη στην υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη προβλέπει  μεταξύ άλλων την δυνατότητα ιδιωτικού ιατρείου και απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών του ΕΣΥ,κάτι το οποίο θα επιδεινώσει την ήδη δυσμενή υπάρχουσα κατάσταση αφενός και αφετέρου θα μετακυλίσει το κόστος περίθαλψης στους πολίτες.

Καθίσταται λοιπόν τώρα η ανάγκη,περισσότερο από ποτέ:

  • της πρόσληψης μόνιμου ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού,
  • της θέσπισης οικονομικών καθώς και άλλων κινήτρων για την παραμονή του προσωπικού στο ΕΣΥ,τα οποία θα το καθιστούν ελκυστικό τόσο στους νέους συναδέλφους στη χώρα μας όσο και σε εκείνους που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
  • της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ,
  • του σεβασμού των δικαιωμάτων ασθενών και εργαζομένων στην υγεία,
  • της αύξησης των κρατικών δαπανών για την υγεία, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ρόλου του  Εθνικού Συστήματος Υγείας στην προάσπιση και προαγώγη της  υγείας των πολιτών.

Η Μάγδα Τάτση είναι Ιατρός,
Επιμελήτρια Α΄, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!