Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Νοέμβριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Νοέμβριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
2.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
3.10 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
4.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
5.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
6.10 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
7.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
8.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
9.10 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
10.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
11.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.10 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
13.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
14.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.10 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
16.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
17.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.10 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
19.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
20.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.10 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
22.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
23.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.10 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
25.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
26.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.10 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.10 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880In this article

Join the Conversation