Το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Ονόματα - θέσεις

Μετά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας µε την υπ΄ αρ. πρωτ. 129401/3-11-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, συνεδρίασε την 07/11/2022 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συµβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την παρακάτω σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Πέτρος Οικονομίδης
  • Αντιπρόεδρος: Ανδρομάχη Πετσίνη
  • Γ. Γραμματέας: Νικόλαος Τάσιος
  • Ταμίας: Ηλίας Αλ Χουμάμ Αμπίντο
  • Μέλη: Χρήστος Μέμμος, Χρήστος Τσάμης, Κωνσταντίνος Τσίμος, Δημήτριος Βενέτης, Χρυσή Σταυροπούλου
In this article

Join the Conversation