Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Παραμυθιάς

Στο Ο.Τ. 65 & 68. Εως και την Δευτέρα 28/11 οι τυχών ενστάσεις

Ο Δήμος Σουλίου σε συνέχεια του υπ’ άριθμ. 14822/31-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ Τμήμα Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας της πρότασης τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ. 65 & 68, πραγματοποιείται ανάρτηση του σχεδίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Κ. Παραμυθιάς, σύμφωνα με την αρ. 60/2022 ( ΑΔΑ:Ψ3ΣΑΩ1Α-3Ν5) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σουλίου.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση της τροποποιήσεως και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από τη Δευτέρα 14/11/2022 έως και την Δευτέρα 28/11/2022 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά [Κ. Καραμανλή 179] .In this article

Join the Conversation