Μείον 782 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο στη Θεσπρωτία

Γεγονός που αποδίδεται στη λήξη της τουριστικής περιόδου

Θετικό κατά 147.607 θέσεις εργασίας ήταν σε πανελλαδικό επίπεδο το ισοζύγιο της απασχόλησης στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, όμως το μήνα Οκτώβριο, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 115.856 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Το Υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι το ισοζύγιο απασχόλησης είναι αρνητικό κάθε Οκτώβριο (από το 2001 που είναι διαθέσιμα τα στοιχεία), γεγονός που αποδίδεται στη λήξη της τουριστικής περιόδου.

Στην Ήπειρο

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην Ήπειρο, όπου το ισοζύγιο ήταν αρνητικό τον Οκτώβριο κατά 1.592 θέσεις εργασίας, λόγω της λήξης της τουριστικής περιόδου στους δυο παραθαλάσσιους Νομούς, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία. Αν και θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων σε Γιάννενα – Άρτα, δεν ήταν ικανό για να υπερκαλύψει τις αποχωρήσεις που καταγράφηκαν στους άλλους Νομούς.

Πιο αναλυτικά:

  • Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 756, ενώ οι αποχωρήσεις σε 1.538, από τις οποίες 301 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 1.237 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αρνητικό το ισοζύγιο κατά 782 θέσεις).
  • Στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 4.336, ενώ οι αποχωρήσεις σε 3.533, από τις οποίες 1.301 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και 2.232 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό ισοζύγιο κατά 803 θέσεις).
  • Στην Π.Ε. Άρτας, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 948, ενώ οι αποχωρήσεις σε 747, από τις οποίες 286 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 461 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό το ισοζύγιο κατά 201 θέσεις).
  • Στην Π.Ε. Πρέβεζας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 865, ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.679, από τις οποίες 416 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 2.263 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αρνητικό ισοζύγιο κατά 1.814 θέσεις).
Proinos-logos-logo

In this article

Join the Conversation