Σε σώμα το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων των μαθητών του Λυκείου Παραμυθιάς

Ονόματα

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Λυκείου Παραμυθιάς ως εξής:

Πρόεδρος: Φίλη Αντιγόνη Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Κάτσιου Μαρία
Γενικός Γραμματέας: Λάππα Κωνσταντίνα
Ειδικός Γραμματέας: Κολέτσης Στυλιανός
Ταμίας: Γκέλια Μιοάρα

Εξελεγκτική Επιτροπή: Γκέλιας Αρσένιος, Σπύρου Σωτήριος, Χρήστου Δημήτρης.In this article

Join the Conversation