Ο Αντώνης Μπέζας για τα Ασφαλτικά

Δήλωση

Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τα «Ασφαλτικά Σαγιάδας», θέλω να κάνω τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Η πρώτη είναι ότι η συζήτηση για το τι έγινε ή δεν έγινε στο παρελθόν μπορεί να έχει την πολιτική της αξία, δεν έχει όμως κατά τη γνώμη μου καμία πρακτική σημασία για την αναστροφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στην περιοχή. Το ΠΔ του 2022 που χωροθετεί τη «Μανδήλα Λωρίδας Σαγιάδας» ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) καθορίζει τις εξελίξεις και η όποια συζήτηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν μετά την έκδοσή του.

Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων σαφώς και εμπλέκονται στα θέματα των αδειοδοτήσεων αφού η Διοίκηση, δηλαδή οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη ενεργούν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζουν οι νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις. Τους νόμους προετοιμάζει και εισηγείται η εκάστοτε Κυβέρνηση και τους ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, τα ΠΔ προετοιμάζουν και εισηγούνται οι αρμόδιοι υπουργοί και οι υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται από τους υπουργούς κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων που έχουν ψηφιστεί.

Αν λοιπόν το ΠΔ της ΠΟΑΥ επιτρέπει την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου δίπλα στις ιχθυοκαλλιέργειες, τότε το συγκεκριμένο ΠΔ δεν προστατεύει επαρκώς τις ιχθυοκαλλιέργειες και επομένως υπάρχει πολιτική ευθύνη γι αυτούς που το συνέταξαν και το εισηγήθηκαν. Αν το ΠΔ δεν επιτρέπει την αδειοδότηση τέτοιων μονάδων, τότε η Διοίκηση κινήθηκε εκτός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και ο υπουργός θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση εγκατάστασης που έχει υπογράψει ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, χωρίς να χρειάζεται προσφυγή σε ένδικα μέσα.

Τέλος, επειδή προφανώς η διακίνηση και αποθήκευση πετρελαιοειδών μέσω της θάλασσας είναι ασύμβατη με τις ιχθυοκαλλιέργειες, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αναφέρεται ως εναλλακτική θέση η ευρύτερη περιοχή των κόλπων Ηγουμενίτσας και Πλαταριάς! Ακόμη κι αν έχουν χωροθετηθεί παλαιότερα τέτοιες δραστηριότητες στην Ηγουμενίτσα (πότε και με ποια διαδικασία;) αυτό αποτελεί λανθασμένο σχεδιασμό γιατί οι συνθήκες έχουν πλέον μεταβληθεί.In this article

Join the Conversation